-2012 /

!
, Olery-Umy&Lozung. ,
oleryumy.lozung@gmail.com

331 - .,1,
2532721, TGH282, 05.05.2009 (C ) ,

333 - ,1,,
3056789, ZHB2, 02.08.2011 (LLUVIAS CHOCOLATE KISS FORBELLISSIMOBRAVO ) ,

332 - .,2
3108936, ZAK1413, 29.05.2011 ( ) ,

334 -/
, ZAG536, 25.04.2011 ( ) ,

335 - /
3133122,VVT788, 11.10.2011 ( ) ,

336 HARIZMA IZ KOROLEVSTVA GNOMOV - .,1, ,, 
RKF 2752530, CAT 23-10, 10.06.2010 ( KALIGULA IZ KOROLEVSTVA GNOMOV x FORTUNA II IZ KOROLEVSTVA GNOMOV) ,

337 - .,2
2763959, NVN 1048, 19.06.2010 ( ) ,

338 - .,3
2842545, ITM159, 06.09.2010 ( ) ,